Kontakt & suradnja

Helena Jakoliš

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje za mene ili ste zainteresirani za suradnju slobodno me kontaktirajte.

PODACI O UREDNIŠTVU:

Glavna urednica: Helena Jakoliš

E-mail: zdravoislasno@gmail.com

Web: www.zdravoislasno.net