Zaštita privatnosti

Helena Jakoliš

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

www.zdravoislasno.net se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

www.zdravoislasno.net može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi www.zdravoislasno.net.

www.zdravoislasno.net će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga www.zdravoislasno.net po tzv. „tailor made“ principu.

www.zdravoislasno.net pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

www.zdravoislasno.net prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

www.zdravoislasno.net će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.zdravoislasno.netkoristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

V. KOLAČIĆI

24.Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.

25.Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

26.Korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

Popis i objašnjenje kolčića